965 70 01 46 - Fax: 966780010 Plaza de España, 20-03169 Algorfa (Alicante). ayto@algorfa.es

Retribucions econòmiques corporació municipal

Les retribucions econòmiques de la corporació municipal aprovades per a la legislatura 2015-2019, en el ple de la corporació municipal celebrat el 2 de juliol de 2015, són les següents:

 • Manuel Iván Ros Rodes (Alcalde): retribució bruta mensual de 2.500 euros, amb una retribució bruta anual de 35.000 euros repartida entre 14 pagues. Dedicació parcial al 100%.
 • Fabián Rico Rodes (1r Tinent d’alcalde; Regidor d’Urbanisme; Esports;): retribució bruta mensual de 1.964,29 euros, amb una retribució bruta anual de 27.500 euros repartida en 14 pagues. Dedicació parcial al 100%.
 • Ana Lia Múrcia Rodes (Regidor d’Educació i Cultura; Sanitat i Consum; Dona, Majors i Assoc .; i Turisme, Patrimoni i Béns Culturals): retribució bruta mensual de 857,14 euros, amb una retribució bruta anual de 12.000 euros repartida en 14 pagues. Dedicació parcial al 50%.
 • Vora de l’Alba Matas Rodríguez (regidor de Serveis Socials i Benestar Social; Residents Europeus; Premsa i Comunicació; i Participació Ciutadana): retribució bruta mensual de 428,57 euros, amb una retribució bruta anual de 6.000 euros repartida en 14 pagues. Dedicació parcial al 25%.

Assistències als òrgans col·legiats previstes per als membres de la corporació municipal que no tinguin dedicació exclusiva o parcial:

 •     Assistència a Plens:
  Membres: 100,00 €
  Secretari: 70,00 €

 

 •     Assistència a Comissions informatives i altres òrgans col·legiats:
  President: 110,00 €
  Membres: 60,00 €
  Secretari: 60,00 €