965 70 01 46 - Fax: 966780010 Plaza de España, 20-03169 Algorfa (Alicante). ayto@algorfa.es

Corporació municipal

Els membres de la Corporació Municipal elegits després de les eleccions del 25 de maig de 2015 van ser:

GRUP SOCIALISTA

 • Manuel Iván Ros Rodes. Alcalde
 • Fabián Rico Rodes. 1er Tinent d’Alcalde
 • Jesús Rabasco Rodes. Portaveu grup socialista
 • Ana Lia Múrcia Rodes
 • Vora de l’Alba Matas Rodríguez. Portaveu suplent grup socialista
 • Maria Carmen Albadalejo Rodríguez

GRUP POPULAR

 • Antonio Lorenzo Paredes. Portaveu grup popular
 • Concepció Sánchez Prieto. Portaveu suplent grup popular
 • Alonso Sánchez Martínez
 • Maria Ángeles Martínez Rico
 • Amadeo Ayuso Miñano

PLE DE LA CORPORACIÓ

El ple de la Corporació se celebra en sessió ordinària de l’Ajuntament Ple cada dos mesos, que se celebraran cada mes imparell, en primera convocatòria i 48 hores després en segona, a les 20.30 hores en els mesos d’hivern, ia les 21.00 hores a l’estiu .