965 70 01 46 - Fax: 966780010 Plaza de España, 20-03169 Algorfa (Alicante). ayto@algorfa.es

   Protecció de dades

   La visita als portals institucionals de l’Ajuntament d’Algorfa s’efectua en forma anònima.

   Només per a poder accedir a algun dels serveis del web que disposen de gestió o tràmit específic els usuaris hauran de subministrar les dades personals imprescindibles per a la prestació del servei sol·licitat.

   Aquestes dades s’incorporaran als corresponents fitxers de l’Ajuntament d’Algorfa i seran tractats de conformitat amb la regulació establerta per la Llei Orgànica 15 / 1.999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i altres disposicions d’aplicació.

   Les dades demanades únicament seran objecte de cessió, si és el cas, previ consentiment de l’interessat o d’acord amb el que preveu l’esmentada Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

   Les persones les dades personals consten en un fitxer de l’Ajuntament d’Algorfa podran exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en la forma que preveu la Llei, davant l’òrgan responsable del fitxer.

   Tamaño de fuente
   Alto contraste

   Pin It on Pinterest

   Shares
   Share This